Místo pro všechny,
kdo se znají s poruchami příjmu potravy

Šíříme osvětu

Respektujeme jedinečnost

CO NABÍZÍME

Informace i kontakty

Proč vznikají

Když budete o vzniku ppp vědět víc,
lépe si uvědomíte citlivá místa a můžete se
na ně zaměřit v léčbě.

Jak se uzdravit

Zorientujte se v možnostech
léčby a správně sestavte
tým odborníků.

Kde hledat pomoc

Vyberte si ze seznamu míst, organizací
a krizových linek, kde vám
odborníci pomohou.

Témata

Čtěte o všem, co s ppp (ne)přímo souvisí.
Bez stigmatu a s respektem ke všem,
kterých se nemoc týká.

TÉMATA

 O ppp v souvislostech

Odměna nerovná se (jen) sladkost

Odměna nerovná se (jen) sladkost

Významné události je potřeba oslavit. A na sladkosti není nic špatného! Ale je fajn si nefixovat, že odměna rovná se (jen) sladkost.

(Ne)spokojeni s vlastním tělem

(Ne)spokojeni s vlastním tělem

Každý máme jen jedno tělo. Jediné tělo na celý život. Jsme za něj zodpovědní a je na nás, jak tento jedinečný vztah uchopíme.

Strach a nejistota

Strach a nejistota

Situace na Ukrajině může být pro lidi s ppp extrémně náročným obdobím. Co pro sebe můžete udělat?

HODNOTY

Naše principy

Respekt

Respektujeme, že příběh každého člověka, u kterého se ppp rozvine, je jedinečný.

Otevřenost

Ve spolupráci s dalšími odborníky otevíráme témata, která s ppp (ne)přímo souvisí.

Bezpečí

Jsme bezpečným místem nejen pro lidi, kteří onemocněním prochází, ale i jejich blízké.

Aktuality

Nové články přímo do schránky.