Síť kontaktů

Kde hledat pomoc, pokud se vás ppp týkají

Seznam míst postupně rozšiřujeme. Průběžně budeme přidávat kontakty na ověřené odborníky v oblasti psychoterapeutické péče a nutriční terapie.

PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE, KLINIKY A ODDĚLENÍ

Psychiatrické nemocnice, kliniky a oddělení jsou lékařská zařízení se specializací na léčbu závažných psychických stavů. Některá poskytují péči pacientům s celým spektrem duševních onemocnění, jiná se specializují na konkrétní problematiku. Někde se zaměřují pouze na akutní stavy a krátkodobé pobyty, jinde naopak až na návaznou péči, která bývá více zaměřena na psychoterapii. Některá zařízení disponují i ambulantními službami, kapacita ale často bývá omezená.

Jaký je rozdíl mezi psychiatrickou nemocnicí, klinikou a oddělením? Psychiatrické nemocnice, dříve známé pod názvem léčebny, jsou lékařská zařízení, která se věnují výhradně léčbě psychických onemocnění. Psychiatrické kliniky a psychiatrická oddělení jsou jednou z částí všeobecných nemocnic.

Kdy: Hospitalizace je nutná v momentě, kdy je zdravotní stav příliš závažný, nebo když se ambulantní léčba nedaří. Předchází jí doporučení ambulantního lékaře. 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ STACIONÁŘE

Denní psychoterapeutický stacionář představuje intenzivní formu ambulantní psychoterapeutické péče. Klienti přichází každý všední den po dobu několika týdnů až měsíců a společně absolvují připravený specializovaný léčebný program. Při této formě léčby je výhodou, že člověk není tolik vytržen z běžného života, přitom však stacionář poskytuje dostatek struktury a bezpečný prostor pro intenzivní psychoterapeutickou práci. 

Kdy: Stacionář může být přechodovým můstkem k běžnému životu pro pacienty po hospitalizaci. Zapojit se mohou i ti, kteří hospitalizaci nepodstoupili, ale ambulantní péče je pro ně nedostačující. Vstupní podmínkou bývá stanovená minimální hmotnost a stabilizovaný fyzický stav. Přijetí předchází doporučení ambulantního lékaře a pohovor s odborníky stacionáře, kteří posoudí schopnost účastnit se psychoterapeutického programu.

KRIZOVÁ CENTRA

Krizová centra poskytují pomoc všem, kdo se ocitli v náročné životní situaci, kterou v dané chvíli nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Tým krizového centra je sestaven z odborníků, kteří pomohou zvládnout akutní stav a také člověka nasměrují na další relevantní péči. Některá centra nabízejí i možnost krátkodobého pobytu, jehož cílem je aktuální krizi překlenout.

Kdy: V případě akutní krize, kdy dotyčný potřebuje okamžitou pomoc, ale neví, na koho se obrátit.

LINKY DŮVĚRY A KRIZOVÉ LINKY

Linky důvěry a krizové linky jsou pracoviště poskytující anonymní telefonickou pomoc v naléhavých krizových situacích. Pracovníci linky člověka vyslechnou, podpoří a také ho nasměrují na další relevantní péči. Bezplatnou službu poskytují jak státní, tak neziskové organizace, a to buď v konkrétních hodinách, nebo nonstop. Některé linky nabízejí i chatové poradenství. Kompletní seznam krizových linek nad rámec našeho seznamu najdete na webu České asociace pracovišť linek důvěry.

Kdy: V případě akutní krize, kdy dotyčný potřebuje okamžitou pomoc, ale neví, na koho se obrátit. Krizové linky jsou nejdostupnější možností udělat první krok, ať je člověk kdekoliv. Žádný problém není příliš malý ani příliš velký na to, abychom na něj museli být sami.

Nonstop linky:

Omezený provoz:

Specializované linky:

PORADNY

Specializované poradenství pro klienty s ppp a jejich blízké nabízí síť Center Anabell. Tým center je složený ze sociálních pracovníků, psychologů, nutričních terapeutů a peer konzultantů, kteří pomáhají zorientovat se v problematice a vyznat se v náročné situaci, poskytují podporu lidem, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci. Organizace provozuje také bezplatnou Linku Anabell a internetové poradenství. Všechny formy pomoci lze využít anonymně.

Pro žáky ZŠ a SŠ může být prvním kontaktem školní psycholog. Studenti VŠ mohou využít poradenská pracoviště na jednotlivých vysokých školách v České republice.

Aktuality

Nové články přímo do schránky.