Život v době nejistoty

Nejistota. Tak bychom jedním slovem shrnuli poslední dva roky, které formovala pandemie. Spousta věcí, se kterými jsme počítali, najednou nebyla.

Pandemie smazala naše plány a znemožnila nám tvořit si nové. V mnohých aspektech nás uvrhla do nečekané nejistoty, čímž dala poruchám příjmu potravy (ppp) silnou munici. Restrikce a rituály totiž pocit kontroly nad vlastním životem člověku zdánlivě nabízejí.

Během obou vln lockdownu zejména sociálními sítěmi prostupoval poměrně velký tlak na seberozvoj. Kdo se nenaučil další jazyk, neosvojil si nový sport, nezačal péct chleba nebo hrát na ukulele, jako by nebyl. 

SEBEROZVOJ se ale nerovná pouze produktivita, efektivita a hon za znalostmi a dovednostmi.

Lidé, kterým vstoupila do života ppp, mívají osobnostní dispozice k tomu, aby na sebe kladli vysoké nároky.

Pro ně se ten největší seberozvoj odehrává v poznávání sebe, ve zpomalení a prožívání přítomného okamžiku, v poznávání toho, co pro nás znamená bezpečí, co nám přináší radost a uklidnění. A ano, i onu strukturu do našich dnů. Ale takovou strukturu, která je naší oporou, nikoliv bičem.

Víme, že to může být těžší, než se zdá. Zkuste začít třeba tím, že si vyplníte osobní krizový plán, který připravila organizace Nevypusť duši. Můžete ho mít jen pro sebe, aby vám připomínal věci, situace a lidi, kteří vám pomáhají ve chvílích, kdy vám není dobře, nebo ho sdílet se svými nejbližšími, aby i oni věděli, jak vám v těžkých chvílích pomoci.