Strach a nejistota

Nikdo nevíme, co se bude dít dál. Nikdo nevíme, kdy to celé skončí. Máme strach, jsme smutní, cítíme vztek i bezmoc, úzkost se prohlubuje. Současná situace na Ukrajině může být pro lidi s ppp extrémně náročným obdobím.  

Ppp často zesilují právě ve chvíli, kdy máme pocit, že se nám život vymyká z rukou. Kontrola jídla totiž velmi snadno zafunguje jako rychlý, lákavý a zdánlivě efektivní prostředek k obnovení pocitu jistoty, která nám nyní tolik chybí. Jiným lidem může k odklonění pozornosti od vlastního prožívání posloužit naopak přejedení.

Co pro sebe můžete udělat? 

  1. Ppp často postihují ty, kdo mají tendenci pomáhat ostatním. Nyní je ale čas pomoci nejdříve ze všeho sobě.
  2. Výrazně snižte nároky, které na sebe v různých oblastech života máte. Držte si svoje nápomocné rutiny a plán dne.     
  3. Aktivně vyhledávejte situace, které vám přinášejí klid. Všímejte si drobných potěšení. 
  4. Limitujte sledování zpráv. Neznamená to, že jste ignorant. Znamená to, že přijímáte zodpovědnost za své duševní zdraví.
  5. Přijměte svoje emoce. Nebojujte s nimi. Nehledejte pro ně racionální vysvětlení. Vyvolává je situace, kterou racionálně vysvětlit nelze. Všímejte si těch svých a pojmenujte je. Zorientovat se ve vlastních pocitech je zásadní dovednost pro zvládání stresové zátěže. 
  6. Potkávejte se s lidmi. Vybírejte si ty, se kterými vám je dobře. 
  7. Dopřávejte si dostatek pestrého jídla. 
  8. Mějte se sebou soucit a trpělivost. Netrestejte za selhání. Selhání neexistují. Nadechněte se, vydechněte a pokračujte v cestě.

Myslíme na vás. Možná máte pocit, že se vaše nastoupená cesta k uzdravení z ppp vychýlila z rovnováhy, že vaše potíže o něco zesílily nebo je máte méně pod kontrolou. V uzdravování se pravděpodobně nyní nebudete tolik posouvat. A to je v pořádku. Je to cesta plná výzev a rozšiřování komfortní zóny, na které teď nemáme dost sil. Udržte si principy v jídle, které máte nyní nastavené. I když to může být lákavé, neměňte je. Uvědomte si, kde na své cestě k uzdravení stojíte. A udržte se tam.