Za své tělo nemůžu. Pravda, nebo výmluva?

Některé aspekty skutečně ovlivnit nemůžeme, například genetiku, hormonální změny nebo stárnutí. Některé změny přichází přirozeně (růst, puberta, těhotenství…). A některé pak nečekaně (onemocnění, nehoda…).

Většina z nás žije v těle, které neodpovídá mediálnímu obrazu a aktuální trendům. Je to ale jediné tělo, které máme, a je důležité si k němu hledat respektující vztah.

Vztah s tělem je vztah jako každý jiný. Proměňuje se. Jsou období, kdy se ve svém těle můžeme cítít hůř. V ten moment je body shaming nejvíce zraňující.

Je respekt k tělu obhajobou obezity?


Respekt k tělu si někteří snadno pletou s obhajováním obezity nebo nezdravých životních návyků. To je ale naprosté nepochopení.

Své tělo můžeme s laskavostí měnit tehdy, když ho respektujeme. Když nebojujeme proti němu, ale jdeme cestou k němu. Teprve tehdy za něj můžeme cítit i zdravou zodpovědnost. 

Zkusme si to představit. Jak se nám jde do nových/náročných věcí, když je motivací strach, stud nebo pocit viny? Většinou nás to svede k bludnému kruhu zklamání se a ztráty sebedůvěry. 

  • „Zase jsem selhala.“
  • „Jsem tlustá.”
  • „Tohle si už nikdy nesmím dát.“

A co když… Rozhodnutí ke změně vyplyne z našeho nitra, ze svobodného rozhodnutí udělat pro sebe něco smysluplného….?

  • „Teď mám dost energie změnit, s čím nejsem spokojená.“
  • „Řeknu si o pomoc.“

Naším úkolem ani povinností rozhodně není vyhovat požadavkům druhých lidí.

Jen my můžeme rozhodovat, jak budeme s vlastním tělem zacházet. Odpovědnost za své tělo neseme jen my sami.

Respekt okolí nám pomáhá učit se respektu sami k sobě. Pocit, že jsme druhými přijímáni takoví, jací jsme, je lékem na vlastní nejistoty. Funguje to ale i naopak.

Respektujícím vztahem k sobě a schopností čelit body shamingu jsme inspirací ostatním. 

Jako lidé se vzájemně nejen porovnáváme, ale také inspirujeme. Učíme se od sebe, i když si to třeba zrovna neuvědomujeme. Skvělým příkladem jsou děti, které od nás nasávají úplně všechno.

Každé tělo, bez ohledu na to, jak vypadá, si zaslouží respekt.