Poruchy příjmu potravy & muži

Ppp se mužů týkají až ve 30 %

Často se o nemoci bojí mluvit nebo si ji neuvědomují

 • Ačkoli jsou ppp spojovány s ženami, týkají se stále více i mužů.
 • Podle některých dat se jedná až o třetinu pacientů.
 • V realitě jich ale pomoc většina z nich nikdy nevyhledá. Na vině je stigmatizace a přetrvávající stereotypy. Například ten, že muži, kterých se ppp týkají, jsou slabí, zženštilí nebo zákonitě musí patřit k LGBTQ+ komunitě. Nic z toho není pravda.
 • Muži s ppp jsou proto často dlouhodobě přehlíženi, nediagnostikováni, a tudíž neléčeni.

U mužů se vyskytují všechny známé formy ppp. Velmi častá je bigorexie.

BIGOREXIE | posedlost svalnatým tělem

 • Muži jsou vystavováni společenským tlakům mít silné tělo s minimem podkožního tuku.
 • Mohou toho dosahovat nadměrným cvičením, nadužíváním doplňků stravy a velmi vysokým příjmem bílkovin v potravě.
 • Bigorexie může zprvu vypadat jako zdravý zájem o své zdraví, stejně jako anorexie a bulimie s sebou ale přináší řadu nežádoucích dopadů na lidský organismus a psychiku.

Ppp u dospívajících chlapců

 • Dospívání je pro chlapce stejně rizikové jako pro dívky, ppp se u nich ale často vyvíjí odlišně.
 • Pod vlivem zkreslených vzorů ze sociálních sítí směřují spíš k budování svalstva než k hubnutí, což kvůli menší nápadnosti ztěžuje záchyt nemoci.

90 % dospívajících chlapců v nedávné studii udalo nespokojenost s tělem a touhu nabrat svaly. Pro 30 % z nich to byla priorita.

Ppp u dospělých mužů

 • Muži s chronickou ppp se o ní často bojí mluvit nebo si ji neuvědomují.
 • Ppp stále častěji propukají i u mužů středního věku, kteří jsou pod tlakem kultu mládí a kultu fitness.
 • Ne vždy se navíc musí jednat přímo o ppp (eating disorder), leckdy je problémem tzv. disorded eating, kdy sice člověk nedostane diagnózu ppp, ale jídlo a posedlost vzhledem okupují jeho život.
 • To se může týkat i velmi úspěšných mužů, u kterých by nás nenapadlo, že se sebou jsou tolik nespokojení.

#3pe tip | Hrana

 • Hrana je dokumentární podcastová série Lukáše Houdka o mužské body imagi.
 • Zprostředkovává příběhy mužů, kteří kvůli touze po vysněné postavě vedou souboj s vlastním tělem a dostávají se do fyzicky a psychicky hraničních situací.
 • Podcast vykresluje, jak snaha o změnu nebo udržení určitého vzhledu ovlivňuje mužský život a vztahy, případně jak je provázaná s kariérou.

Ppp u mužů jsou horkým, celosvětově aktuálním, v ČR však zatím minimálně diskutovaným tématem. Pojďme to změnit.