Body positivity × body neutrality

V médiích a na sítích se často setkáváme s termínem #bodypositivity, který je odpovědí na toxickou dietní kulturu. Za nás je ale hnutí do jisté míry problematické, protože si nemyslíme, že je reálné své tělo milovat nonstop. 

Snad všichni máme občas “bad body image day”, a to je v pořádku. 

Proto ve 3pe souzníme s konceptem #bodyneutrality. 

ROZDÍL BODY POSITIVITY × NEUTRALITY NÁZORNĚ

„Mám šílený stehna.”
Body positivity verze: „Mám nádherný stehna."
Body neutrality verze: „Mám stehna.”

BODY POSITIVITY

  • Koncept se zaměřuje na to, aby lidé milovali svá těla bez ohledu na jejich velikost, tvar nebo vzhled. 
  • Hnutí vzniklo v období 60. až 70. let 20. století jako reakce na rostoucí kulturu hubnutí a tlak na dosažení nereálných tělesných standardů.

3 problematické oblasti:

  1. Idealizace určitých tělesných typů: vytváří se nový standard
  2. Opomíjení zdravotních rizik spojených například s obezitou
  3. Komercializace a zisk: koncept využívají (a prodávají) firmy i média

BODY NEUTRALITY

  • Odpověď na body positivity, v jejímž jádru je, že nemusíme zázračně milovat každou část svého těla a sebe sama.
  • Body neutrality vybízí, abychom tělo přijímali ne tak, jak vypadá, ale abychom se zaměřili na jeho schopnosti.
  • Tělo je vnímáno jako nástroj, který nám umožňuje žít a dělat (dosaďte si jakékoli přídavné jméno) věci.
  • Body neutrality vyzývá, abychom chápali sebe i druhé především jako celé a celistvé lidské bytosti a abychom si představu o hodnotě a identitě člověka utvářeli na základě jeho vnitřního já, nikoli vnějšího vzhledu.

Pokud se už nějakou dobu neúspěšně snažíte milovat své tělo, zkuste za všechny výtky, které vůči němu máte, dosadit větu: „A to je v pořádku."

Nelíbí se mi, jak vypadá můj xxxxx, a to je ok.

You are not unintelligent, unreasonable, feeble, or misinformed just because you’re struggling with body image.
~ Jessi Kneeland, Body Neutral

***pokud víte o někom, pro koho může být text užitečný, prosíme, pošlete mu ho***